Notes


Matches 1 to 50 of 517

      1 2 3 4 5 ... 11» Next»

 #   Notes   Linked to 
1 18okt75 MARRUM
6mei13 LEEUWARDEN boerenknecht
Werkmansplaats P115
Tonslagerij P22
DUISBURG - DUITSLAND
22okt17 ROTTERDAM fabrieksarbeider
GERRESHEIM bij DUSSELDORF
15jan18 's GRAVENHAGE los werkman
Lamgroen 58 Logement de Bruijn 
Mook, Enne (I1594)
 
2 Aagje is overleden in haar huis aan de Achterweg, wijk C, nr. 135ª, Genemuiden van den Beld, Aagje Jans (I2460)
 
3 Aaltje is gehuwd als Vaber; zo werd zij ook genoemd in de overlijdensakte. Family F1558358750
 
4 Aaltje is overleden in het huis Haatland, wijk 5, nr. 76, Kampen Kragt, Aaltje (I2634)
 
5 Adres na 20-09-1912:
Jan Evertsenstraat 6-III
Amsterdam 
Kerremans, Hendrika Susanna (I1250)
 
6 Adres:
Amsterdamsestraatweg 20 bis
Utrecht 
Moorrees, Roelof (I1642)
 
7 Adres:
In de Ryp 183
Ferwerd ?(gem. Ferwerderadeel, Friesland)?

Beroep : Landbouwer 
Boersma, Kornelis Everts (I296)
 
8 Adres:
In de Ryp 183
Ferwerd ?(gem. Ferwerderadeel, Friesland)? 
Boersma, Evert Kornelis (I233)
 
9 Adres:
Stationsplein
Zwolle 
Pater, Jeannette Josephine Adriana (I1688)
 
10 Adressen

25apr89 MARRUM
6mei13 LEEUWARDEN costuumnaaister
Werkmansplaats P115
Tonslagerij P22
2jun15 BLIJA
13aug20 LEEUWARDEN
Anjelierstraat P20
Tonslagerij P8
9mei21 MENALDUMADEEL
Beetgum 359
22mrt29 ROLDE
Marwijksoord B213
Marwijksoord B39
Marwijksoord B40
20mei31 MENALDUMADEEL
Beetgum 251 
Mook, Jantje Sjoerds (I1618)
 
11 Adressen

7dec16 BLIJA
13aug20 LEEUWARDEN
Anjelierstraat P20
Tonslagerij P8
9mei21 BEETGUMERMOLEN
22mrt29 ROLDE
Marwijksoord B213
Marwijksoord B39
Marwijksoord B40
20mei31 MENALDUMADEEL
Beetgum 251
1dec39 gewijzigd Beetgum 285
11jan41 HENGELO O
Rudolfstraat 51
30okt41 Govert Flinckstraat 14
9jul43 WEERSELO
KD 13
1dec43 annexatie HENGELO O
Oldenzaalsestraat 500
2mei47 Pruisische Veldweg 59
28jan52 Marthastraat 10
8feb88 Helenastraat 16 
Boersma, Jacob (I253)
 
12 Adressen.

STIENS
4nov16 DEN Haag
van Egmondstraat 54
30mrt17 Pretoriusstraat 50
4mei18 STIENS 
Bilstra, Wytze (I175)
 
13 Akte van overlijden is 2 maal ingeschreven.
Zie hieronder.

Overlijdensregister 1896, archiefnummer 30-11, Burgerlijke Stand Ferwerderadeel - Tresoar, inventarisnummer 3028, aktenummer 90
Gemeente: Ferwerderadeel
Periode: 1896

Overlijdensregister 1896, archiefnummer 30-08, Burgerlijke Stand Dantumadeel - Tresoar, inventarisnummer 3026, aktenummer 134
Gemeente: Dantumadeel
Periode: 1896 
Bilstra, Trijntje (I168)
 
14 Anne en Willem kregen 5 kinderen Woonink, Willem Gerrit Adriaan (I2755)
 
15 Archieflocatie : Gelders Archief Hottendorp, Alberta (I1103)
 
16 Begrafenis te Huizum (gemeente Leeuwarderadeel)
Bron: S7973

Beroep: Onderwijzer

27-07-1911 Woonplaats bij huwelijkssluiting: Noordwolde 
Boersma, Evert Jacobs (I232)
 
17 beroep 1856: grofsmid Faber, Jan Wybes (I723)
 
18 beroep : boerenknecht Bilstra, Willem Hayes (I173)
 
19 Beroep : grofsmid Faber, Pieter Wybes (I2973)
 
20 Beroep : koopman en landbouwer
Hij woonde in 1854 als landbouwer in Kuikhorne. Kuikhorne is een gehucht dat gedeeltelijk tot Zwaagwesteinde behoort. Vermoedelijk zijn alle kinderen in Kuikhorne geboren. 
de Jager, Ate Daniels (I1127)
 
21 Beroep : Schipper

In de overlijdenakte staan als ouders genoemd: Aldert Philippus en Geertje Durks


Jelsum, Lekkum, Miedum, Britsum, Cornjum

Bron: Naamsaanneming 1811
Soort registratie: Inschrijving naamsaanneming 1811
Datum: 1811
Plaats: Jelsum

Bijzonderheden:
Kind(eren):
Geertje 7, Klaaske 5, Trijntje 4, Maaike 2, Haaye 2 weken

Ingeschreven
Frans Allerts Bilstra wonende te Britsum


Lidmatenregister Herv. Gemeente Britsum

Bron: DTB Lidmaten
Soort registratie: DTB inschrijving lidmaten
Datum: 20-10-1812
Plaats: Leeuwarderadeel

Bijzonderheden:
Op 20 oktober 1812 zij belijdenis

Man:
Frans Alderts Bildstra
Vrouw:
Wytske Haayes 
Bilstra, Frans Alderts (I142)
 
22 Beroep : Schipper (bij de geboorteaangifte van Joukje) van der Meulen, Ynze (I1543)
 
23 Beroep : Schoenmaker Mook, Jacob Jans (I1609)
 
24 Beroep : Schoolonderwijzer

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Lidmatenregister Herv. Gemeente Rottevalle, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 631, aktenummer 906
Gemeente: Smallingerland
Periode: 1724-1850

Aantekening:
Op 24 november 1817 ingekomen van Anloo (Drente) :
Berend van der Weide

------------------------------------------------------------------------------------------------
Lidmatenregister Herv. Gemeente Rottevalle, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 631, aktenummer 912
Gemeente: Smallingerland
Periode: 1724-1850

Aantekening:
Op 13 december 1818 vertrokken naar Veenwouden.
Berend van der Weide

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Lidmatenregister Herv. Gemeente Veenwouden, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 161, aktenummer 1130
Gemeente: Dantumadeel
Periode: 1744-1755
Aantekening:
1818
13 december
Is met attestatie van Lidmaatschap tot ons uit de Gemeente Rottevalle overgekomen
Berend van der Weide

-------------------------------------------------------------------------------------

Minuut-akten 1839, 1840

Notaris: Willem van Riesen
Kantoor: Rinsumageest

Bron: Notarieel archief
Soort registratie: Akte Notarieel archief
Datum: 18-02-1839
Soort akte: provisionele toewijzing en inhouding

Bijzonderheden:
Bijbehorende aktenummers: 00033

Verkoper
Ulrich Herman Wielinga Huber wonende te Kornjum

Diversen:
Ligging vastgoed: Veenwouden
Bedrag: bod fl. 256
een huizinge met achterhuis en tuin c.a.
Hoogste bieder
Berend van der Weide wonende te Veenwouden

-----------------------------------------------------------------------------------

Minuut-akten 1827

Notaris: Anthony Jacob de Jongh van Persijn van Nauta
Kantoor: Rinsumageest

Bron: Notarieel archief
Soort registratie: Akte Notarieel archief
Datum: 27-12-1827
Soort akte: verhuring

Verhuurder
de N. H. Gemeente te Veenwouden

Diversen: diverse huurders
Ligging vastgoed: Veenwouden
Bedrag: huursom fl. 75
5 woningen
Verhuurder in kwaliteit als administrerend diaken
Berend van der Weide (schoolonderwijzer) wonende te Veenwouden

------------------------------------------------------------------------------------------

Minuut-akten 1823, 1824

Notaris: Anthony Jacob de Jongh van Persijn van Nauta
Kantoor: Rinsumageest

Bron: Notarieel archief
Soort registratie: Akte Notarieel archief
Datum: 12-05-1824
Soort akte: obligatie

Schuldeiser
Berend van der Weide (schoolonderwijzer) wonende te Veenwouden

Diversen:
Bedrag: kapitaal fl. 300
Schuldenaar
Berend Jans van der Veer (schipper) wonende te Veenwouden 
van der Weide, Berend Klazes (I2320)
 
25 Beroep : veerschipper, winkelier en dagloner Bouma, Melle Eelkes (I2962)
 
26 Beroep : Wagenmaker Mook, Pieter (I1626)
 
27 Beroep : Wagenmaker Mook, Sjoerd Jacobs (I1632)
 
28 Beroep : Winkelier in huishoudelijke artikelen te Rotterdam
Beroep vermeld in huwelijksakte dd. 07-09-1909: koopman in luxe artikelen 
Hagemeijer, Joannes Adrianus (I908)
 
29 Beroep blijkens bevolkingsregister Rotterdam : Handelsagent
Beroep blijkens huwelijksakte dd. 07-09-1909 van zoon Joannes Adrianus : koopman in luxe artikelen 
Hagemeijer, Joannes Antonius (I909)
 
30 Beroep blijkens huwelijksakte : Reclametekenaar Hagemeijer, Gerrit Maria (I903)
 
31 Beroep blijkens huwelijksakte : Winkelchef Hagemeijer, Antonius Jacobus Petrus (I884)
 
32 Beroep in Zutphen: Opperwachtmeester Moorrees, Campegius Harmannus Scato François (I1638)
 
33 Beroep:
Directeur van een bankinstelling 
Halle, Gaston (I939)
 
34 beroep: advocaat en procureur Hagemeijer, Franciscus Maria (I899)
 
35 Beroep: Bakker de Hoop, Foppe (I1098)
 
36 Beroep: Bakker Hamstra, Hendrik Ytsens (I943)
 
37 Beroep: Boekhouder Kiestra, Ybele (I1265)
 
38 beroep: boerenknecht en later zetmeier op een op een boerderij van mr.
Ulrich Herman Wielinga Huber en Anske Doys Vegilin van Claerbergen aan de
Nylânsdyk te Cornjum. 
Bilstra, Haye Franses (I152)
 
39 beroep: boerenknecht, later melkrijder en hij hield wat vee Bilstra, Haye Franzes (I153)
 
40 Beroep: commies bij de stedelijke belasting van den Berg, Sjoerd Jans (I2968)
 
41 Beroep: grofsmid

Minuut-akten 1824

Notaris: Jan Hzn Albarda
Kantoor: Marrum

Bron: Notarieel archief
Soort registratie: Akte Notarieel archief
Datum: 06-11-1824
Soort akte: provisionele en finale toewijzing

Bijzonderheden:
Bijbehorende aktenummers: 00202

Verkoper in kwaliteit
Eildert Duyff wonende te Westernijkerk

Diversen:
Ligging vastgoed: Blija
Bedrag: koopsom fl. 800
het huis met smederij nummer 9 c.a.
Koper
Wybe Jans Faber wonende te Blija

Diversen: gehuwd met Baukje Tjallings van der Veen

Minuut-akten 1835

Notaris: Jan Hzn Albarda
Kantoor: Marrum

Bron: Notarieel archief
Soort registratie: Akte Notarieel archief
Datum: 17-02-1835
Soort akte: koopakte

Verkoper
Klaas Aelzes de Roo wonende te Blija

Diversen:
Ligging vastgoed: Blija
Bedrag: koopsom fl. 1000
de stelphuizinge en schuur nummer 52 c.a.
Koper
Wybe Jans Faber wonende te Blija

Diversen: gehuwd met Baukje Tjallings van der Veen

Minuut-akten 1817

Notaris: Hendrik Saakes de Walle
Kantoor: Ferwerd I

Bron: Notarieel archief
Soort registratie: Akte Notarieel archief
Datum: 13-05-1817
Soort akte: koopakte

Verkoper
Pier Melles Broersma wonende te Blija

Diversen:
Ligging vastgoed: Blija
Bedrag: koopsom fl. 1000
een huis en erf en grofsmederij
Verkoper
Evert Cornelis Boersma wonende te Blija
Koper
Wybe Jans Faber wonende te Blija

Diversen: gehuwd met Baukje Tjallings van der Veen 
Faber, Wybe Jans (I734)
 
42 Beroep: Grofsmid Faber, Mient Wybes (I727)
 
43 Beroep: Grofsmid Faber, Mient Jans (I2965)
 
44 Beroep: Grofsmid Faber, Klaas Jans (I2983)
 
45 Beroep: grofsmid en landbouwer

Jan is na zijn vader de volgende smid in de smederij in Augustinusga. Tot en met 1860 is hij als zodanig werkzaam geweest. In dat jaar is zijn zoon Klaas Jans getrouwd. Hij zal de smederij hebben overgenomen.
In de jaren daarna was Jan Pieters Faber landbouwer.
Klaas Jans Faber was smid tot zijn overlijden in 1913. Twee van zijn zoons zijn in Augustinusga blijven wonen. Jilles Faber, die bij zijn huwelijk smid was, is later tot zijn dood in 1935 rijwielhersteller geweest. Zijn broer Wybe Klazes Faber heeft de smederij overgenomen.
Deze Wybe heeft de smederij in 1938 verkocht aan B. Terpstra te Huizum. In de krant stond vermeld, dat de smederij langer dan 150 jaar in handen is geweest van de fam. Faber. Wybe Klazes was ongehuwd en had geen opvolger. Daarom zal de naam "smederij Faber" straks niet meer bestaan.
150 jaar terug in de tijd. Dat betekent dat Wybe Jans Faber de eerste smid is geweest. Hij trouwde omstreeks 1760. Wellicht is hij toen met de smederij begonnen, maar dat zou nader onderzocht moeten worden. 
Faber, Jan Pieters (I2981)
 
46 Beroep: grofsmidsche de Jong, Froukje Wybrens (I2974)
 
47 Beroep: Grofsmidsknecht Family F1558357644
 
48 Beroep: grofsmidsknecht, winkeleier en koeiemelker
Wybe is in de eerste jaren na zijn huwelijk tot en met 1837 smidsknecht, vermoedelijk bij zijn vader. Daarna is hij winkelier geworden en toen hij overleed was hij koemelker. 
Faber, Wybe Pieters (I2975)
 
49 Beroep: herbergiersche van der Kluft, Gertje Klazes (I2982)
 
50 Beroep: in Arbeider.
Woonachtig: op 12 september 1860 Huisnummer 7d te Nieuwehorne, Huisnummer 7d te Nieuwehorne, Schoterland

Simon Hendriks heeft op 18-12-1811 de naam Koen aangenomen 
Koen, Siemen Hendriks (I2569)
 

      1 2 3 4 5 ... 11» Next»