Notes


Matches 51 to 100 of 201

      «Prev 1 2 3 4 5 Next»

 #   Notes   Linked to 
51 Beroep: Timmerman Edema, Sjoerd (I701)
 
52 Beroep: Timmerman Pykstra, Louw Hendriks (I2959)
 
53 Beroep: Veerschipper en landbouwer de Jager, Daniel Ates (I2951)
 
54 Beroep: winkelier en koopman de Jager, Rienk Ates (I2955)
 
55 Beroep: Zeeman Sparrius, Hendrik (I1915)
 
56 Beroepen:

in het jaar 1817 Boerenwerkster.Bron 2
in het jaar 1827 Boerin.Bron 2

Woonachtig: in het jaar 1822 Hasselterdijk 21, Hasselt, Overijssel, Nederland.Bron 3
Zij is overleden op 7 september 1859 in Genemuiden, Overijssel, Nederland, zij was toen 72 jaar oud.Bron 4

Het overlijden van Hilligje Brands werd aangegeven door Gerrit Moelard, oud 39 jaar, veehouder en Gerrit Lucaszoon van Rees, oud 30 jaar, arbeider, beiden wonende te Genemuiden.
Hilligje is overleden aan de Hasselerdijk nr. 134. 
Brands, Hilligjen Menso (I2474)
 
57 Beroepen:
in Winkelier Op Latere Leeftijd
in Arbeider. 
Koen, Pieter Siemens (I2560)
 
58 Beroepen:
op 12 mei 1787 in Opzigter Van De Scharsterbrug.
op 1 mei 1793 in Lands Cherger, Belastingcommies Met Inspectie Taak Bij Een Molen 
Coens, Sijmon Petrus Johannes Coen (I2481)
 
59 Beroepen:
op 2 mei 1879 klompenmaker
op 11 mei 1922 timmerman 
Last, Jakob (I2672)
 
60 Beroepen: Boerenknecht te Genemuiden
Veehouder te Grafhorst

Woonachtig: Kamperzeedijk no. 28, Genemuiden. 
Last, Jan (I2659)
 
61 Berteld verhuisde vlak na zijn geboorte van Wanneperveen naar de Koekoek inIjsselmuiden. Hij was Turfmaker van beroep. Lassche, Berteld Hermens (I2641)
 
62 Bertoep: Gemeenteveldwachter Sparrius, Marten Hendriks (I1917)
 
63 Bezocht in 1910 het Canisius College te Nijmegen Hagemeijer, Engelbertus Adrianus Antonius (I897)
 
64 Bij de akte van overlijden staat de aantekening:
"Door de overstroming omgekomen".

Die overstroming werd veroorzaakt door de stormvloed, die grote delen van Europa en ook het Zuiderzee gebied teisterde van 3 februari 1825 tot 5 februari 1825. Het gehele gezin, bestaande uit Jacob Korthoef, zijn echtgenote Roelofjen Last en 6 kinderen zijn jammerlijk verdronken tijdens die stormvloed. 
Last, Roelofjen (I2650)
 
65 Bij overlijden woont zij in Engwierum. Vermoedelijk was zij opgenomen in de psychiatrische inrichting in Franeker. de Bruin, Itske Popkes (I2966)
 
66 Bron http://www.genealogieonline.nl/stamboom-gerritsen-ten-brinke/I8584.php:
Persoonlijke gegevens Berentjen Berendjen (Berentjen \ Berendjen) Craassenberg Kraassenberg Vrouwelijk

Roepnaam Berentjen \ Berendjen.
Zij is geboren op 27 februari 1750 in Hengelo (Gld), Netherlands.
Gerrit Craessenbergh sijn dogter Berendjen. M: Tonnisken Gerritzen. T: parens en Mette Rerink
Zij is overleden. 
Craassenberg, Berentjen (I448)
 
67 Bron http://www.genealogieonline.nl/stamboom-gerritsen-ten-brinke/I8587.php:

Persoonlijke gegevens Hendrik Craassenberg Kraastenbarg Mannelijk

Hij is geboren op 8 december 1743.
Hij is overleden op 7 april 1827, hij was toen 83 jaar oud. 
Craassenberg, Henndrik (I452)
 
68 Bron http://www.genealogieonline.nl/stamboom-gerritsen-ten-brinke/I8684.php:
Persoonlijke gegevens Hendrik Berents Rerink Mannelijk

Hij is geboren op 22 april 1677.
Hij is overleden 1736, hij was toen 58 jaar oud. 
Reerink, Hendrick (I1789)
 
69 Bron http://www.genealogieonline.nl/stamboom-gerritsen-ten-brinke/I8695.php:
Persoonlijke gegevens Aeltien Berents Cremer Vrouwelijk

Zij is geboren rond 1640.
Zij is overleden na 1714, zij was toen 74 jaar oud.

Notities bij Aeltien Berents Cremer
505 Aeltien Berents Cremer, geboren omstreeks 1640 in Hengelo (Gld). Aeltien is overleden na 1714, minstens 74 jaar oud. Aeltien is weduwe van Willem Lucassen Rerink (±1635-±1673), met wie zij trouwde (1), ongeveer 21 jaar oud, op 17-03-1661 in Hengelo (Gld) [bron: DTB Hengelo (Gld) RBS 912]. 
Cremer, Aeltien Berents (I100)
 
70 Bron http://www.genealogieonline.nl/stamboom-gerritsen-ten-brinke/I8696.php: Lucassen, Willem (I1466)
 
71 Bron onderzoek Rob:
De stamboom van de familie Kraassenberg begint in Hengelo (G) in de buurtschap Noordink op het plaatsje Craetsenberg's hoff, gelegen tussen de boerderijen Reerink en Mennink. De bewoner is dan ene Jan (Mennink?)

Jan Mennink is waarschijnlijk omstreeks 1590 geboren te Hengelo. Dit kan worden afgeleid uit de leeftijd van zijn vermoedelijke zonen Lubbert en Berent.

Behalve pachter van Den Craesenberg, was hij waarschijnlijk ook marskramer. Dit kan ook worden afgeleid uit de namen van zijn vermoedelijke zonen Lubbert en Berent. Behalve het feit dat in doop- en trouwboeken achter de namen van Lubbert en Berent de toevoeging "Cremer" wordt vermeld, wordt bij de Lubbert de vermelding "Janssen" of "Jansen" toegevoegd, hetgeen er op duidt dat hij een zoon van ene Jan is geweest, waarschijnlijk Jan Mennink.

Tevens zijn Lubbert en Berent later erfgenaam van Den Craesenberg, want in 1656 is volgens het verpondingscohier Lubbert de Cremer en consorten eigenaar van deze boerderij.

Later, in 1714, vermaakt Berent's dochter Aeltjen de boerderij aan haar zoon Hendrik Rerink.

Lubbert en Berent zijn waarschijnlijk tussen 1615 en 1620 te Hengelo geboren, gezien de leeftijd van hun kinderen.

Bron http://www.genealogieonline.nl/stamboom-gerritsen-ten-brinke/I8710.php:

Notities bij Jan Mennink Cremer
2020 [misschien] Jan Mennink, geboren omstreeks 1590.
Notitie bij Jan: 1649 - Kraassenberg is eigendom van ene Aelbert Stuep. De pachter is Jan Mennink.
1656 - Volgens het verpondingskohier is Lubbert Jansen de eigenaar
1659-05-10 - hypotheekakte waarin door Lubbert Jansen, zijn vrouw en Jan Wijmelinck de helft van den Craesenberg als onderpand wordt gegeven [bron: ORA].
(Hieruit kan de conclusie worden getrokken dat er dus nog een helft bewoond is, hetgeen later ook zal blijken [bron: H. Kraassenberg en J. Looys])
Kinderen van Jan uit onbekende relatie:
I. [misschien] Lubbert Jansen Cremer, geboren omstreeks 1610. Lubbert is overleden omstreeks 1683 in Hengelo (Gld), ongeveer 73 jaar oud.
Notitie bij Lubbert: 1650 - lidmaat Hengelo ’Paesschen: Lubbert de Cremer op den Craessenborgh’
1650-05-26 - Wordt Kremer genoemd (doop zoon Jacob): ’Lubbert de Kremers kint in den Oortwijck is JACOB gedoopt. Getuijgen - Gerrit Valewinck, Hendersken Hagebeecks van Baak’
1656-07-13 - Woont op de Kraassenberg (doop dochter Toenisken): ’Lubbert op den Craessenburgs kint is gedoopt ende Toenisken genaemt. Getuijgen - Gerrit Valewinck, Berentien Meninck, Berent Valewinck’
1665-06-25 - Lubbert Kremer op den Craessenborgh sijn kint is gedoopt ....
1717-07-29 - Teunisken Lubbers (idem als Toenisken hierboven?) en haar man Luloff Janssen verkopen 2/5 parten van de Craessenborg aan Henric Lubberts en Geesken Gerrits [ORA Hengelo-Noordwijk inv. 645-foto 110]
Lubbert:
(1) trouwde, ongeveer 36 jaar oud, omstreeks 1646 met Derrisken Hendriks. Derrisken is overleden vóór 1658.
(2) trouwde, ongeveer 48 jaar oud, op 21-03-1658 in Hengelo [bron: DTB] met Berentjen Elberink.
Notitie bij het huwelijk van Lubbert en Berentjen: Trouwboek Hengelo: ’Lubbert Janssen, wedeman van zall. Derrisken Hennix van Hengel, ende Berent Elberincks, Berent Elberincks dochter van Geesteren. Den 21 marti’
Trouwboek Geesteren: ’28.02.1658 eodem - Lubbert Jansen, weduwenaer van zall. Derrick Hendricks uijt Hengeloe, met Berentjen Elberincks, dochter van Berent Elberinck uijt Heur. Ende den 14 martij tot Hengeloe inden h. houwelijcken staedt ingezegent ’
Berentjen is geboren in Geesteren (Heurne).
II. [misschien] Berent Jansen Cremer, geboren omstreeks 1613 in Hengelo (Gld) ? (zie 1010).

Door de afstammelingen van Lubbert en Berent wordt de boerderijnaam tevens als familienaam aangenomen. 
Mennink, Jan (I1519)
 
72 Bron Onderzoek Rob:
Willem en Aeltjen trouwen te Hengelo op 17 maart 1661. Zij gaan wonen op boerderij Rerinck. 
Family F1558358082
 
73 Bron website : http://www.promera.nl/websiteonstein/onstein1frameset.htm?onstein1000042.htm:
Hendrick Reerinck, ged. te Hengelo op 22 apr 1677.
kerk.huw. (resp. ongeveer 22 en 25 jaar oud) (NG) te Hengelo op 2 mrt 1700 met Berentjen Onstein Ratstaeck, dochter van Hendrick Hendricksen Groot Onsteeinck Ratstaeck en Anneken Henrix, geb. te Hengelo [gl] op 23 dec 1674.
Zij woonden na 1714 op het Graassenberg

Bron http://www.genealogieonline.nl/stamboom-gerritsen-ten-brinke/I8684.php:
Notities bij Hendrik Berents Rerink
http://members.home.nl/n.j.m.kwakman/Garritsen/Garritsen.htm
252 Hendrik Berents Rerink. Hij is gedoopt op 22-04-1677 in Hengelo (Gld) [bron: DTB Hengelo (Gld)].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: ’den 22 april 1677 - Heefft Berent bouwman op Rerinck als vader sijn kint HENDRICK selve aen den christelicken doop gepresentiert’
Hendrik is overleden na 1736, minstens 59 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: 1697 - Lidmaat Hengelo: Hendrik Rerink
1747-12-04 - Genoemd in Staet en inventaris na het overlijden van Geesken Daniëls, vrouw van Jan Jansen: (aan) Henri Craetsenborg wegens (...) beesten schuldig 26,00,00 [ORA LAZ Hengelo inv. 879, foto 209]. De vader van deze Jan Jansen is ene Jan Craassenbergh [Trb. Hengelo 1730-12-29] Henri kan dus ook van een andere Kraassenbergtak zijn. (Was er niet nog een boerderij Kraassenberg in Hengelo, in Varssel?]. Mogelijk woont hij in bij zoon Garrit.
Hij trouwde, 22 jaar oud, op 02-03-1700 in Hengelo (Gld) [bron: DTB] met de 25-jarige Berentjen Hendriks Onstenk.
Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Berentjen: ’d. 2 martij - Henrik Reerink, j.m. soon van Beerent Reerink, met Berentjen Onstenk, j.m. soon van Henrik Onstenk, beide uijt Hengelo.’ 
Reerink, Hendrick (I1789)
 
74 Bron: https://www.genealogieonline.nl/stamboom-hendriksen-en-der-kinderen/I3383.php
Hendrick Reerinck, ged. te Hengelo op 22 apr 1677.
kerk.huw. (resp. ongeveer 22 en 25 jaar oud) (NG) te Hengelo op 2 mrt 1700 met Berentjen Onstein Ratstaeck, dochter van Hendrick Hendricksen Groot Onsteeinck Ratstaeck en Anneken Henrix, geb. te Hengelo [gl] op 23 dec 1674.
Zij woonden na 1714 op het Graassenberg 
Family F1558358080
 
75 Bron: http://www.oudhengelo.nl/index.php/boerderijen/adres/item/480-vordenseweg-49-gietelink-adres-en-bewoning

Periode 1820 - 1870 Bevolkingsregister gemeente Hengelo Gld.
Hij bewoonde met zijn echtgenote Aaltjen Kranenberg het erve "Gietelink of Getelink", tegenwoordig het adres Vordenseweg 49 in Hengelo Gld. Dat ligt iets ten noorden van het verdwenen erve "Krassenberg". 
Craesenberg, Jan (I454)
 
76 Bron: http://www.oudhengelo.nl/index.php/boerderijen/adres/item/480-vordenseweg-49-gietelink-adres-en-bewoning

Periode 1820 - 1870 Bevolkingsregister gemeente Hengelo Gld.
Hij bewoonde met zijn echtgenote Janna Hassink het erve "Gietelink of Getelink", tegenwoordig het adres Vordenseweg 49 in Hengelo Gld. Dat ligt iets ten noorden van het verdwenen erve "Krassenberg". 
Kraassenberg, Albert (I2760)
 
77 Bron: http://www.promera.nl/websiteonstein/onstein1frameset.htm?onstein1000027.htm#553:
Berentjen Onstein Ratstaeck, geb. te Hengelo [gl] op 23 dec 1674.
Vader:
Hendrick Hendricksen Groot Onsteeinck Ratstaeck, zn. van Hendrick Hermsen Groot Onsteeinck en Elisabeth Hack, tr. (1) met Elsken Nijhoff. Uit dit huwelijk een zoon, tr. (2) te Hengelo op 14 sep 1656, kerk.huw. (NG) te Hengelo op 14 sep 1656.

Moeder:
Anneken Henrix, dr. van Henrik te Winckels, geb. te Hengelo [gl].

kerk.huw. (resp. 25 en ongeveer 22 jaar oud) (NG) te Hengelo op 2 mrt 1700
met Hendrick Reerinck, ged. te Hengelo op 22 apr 1677.
zij woonden na 1714 op het Graassenberg

Uittreksel trouwboek Hengelo Gld 1645-1684:
14.09.1656
Henrick Henricksen Ratstaeck, wedeman van zall. van zall. Elsken Nijhoff,
ende
Anneken Henrix, j.d., zall. Henrick te Winckels dochter, beijde van Hengelo. Den 14 septemb. 
Hendricksen Groot Onsteeinck Ratstaeck, Hendrick (I990)
 
78 Bron: http://www.promera.nl/websiteonstein/onstein1frameset.htm?onstein1000027.htm#553:
Berentjen Onstein Ratstaeck, geb. te Hengelo [gl] op 23 dec 1674.
Vader:
Hendrick Hendricksen Groot Onsteeinck Ratstaeck, zn. van Hendrick Hermsen Groot Onsteeinck en Elisabeth Hack, tr. (1) met Elsken Nijhoff. Uit dit huwelijk een zoon, tr. (2) te Hengelo op 14 sep 1656, kerk.huw. (NG) te Hengelo op 14 sep 1656.

Moeder:
Anneken Henrix, dr. van Henrik te Winckels, geb. te Hengelo [gl].

kerk.huw. (resp. 25 en ongeveer 22 jaar oud) (NG) te Hengelo op 2 mrt 1700
met Hendrick Reerinck, ged. te Hengelo op 22 apr 1677.
zij woonden na 1714 op het Graassenberg

Uittreksel trouwboek Hengelo Gld 1645-1684:
14.09.1656
Henrick Henricksen Ratstaeck, wedeman van zall. van zall. Elsken Nijhoff,
ende
Anneken Henrix, j.d., zall. Henrick te Winckels dochter, beijde van Hengelo. Den 14 septemb. 
Henrix, Anneken (I995)
 
79 Bron: http://www.promera.nl/websiteonstein/onstein1frameset.htm?onstein1000027.htm#553:
Berentjen Onstein Ratstaeck, geb. te Hengelo [gl] op 23 dec 1674.
Vader:
Hendrick Hendricksen Groot Onsteeinck Ratstaeck, zn. van Hendrick Hermsen Groot Onsteeinck en Elisabeth Hack, tr. (1) met Elsken Nijhoff. Uit dit huwelijk een zoon, tr. (2) te Hengelo op 14 sep 1656, kerk.huw. (NG) te Hengelo op 14 sep 1656.

Moeder:
Anneken Henrix, dr. van Henrik te Winckels, geb. te Hengelo [gl].

kerk.huw. (resp. 25 en ongeveer 22 jaar oud) (NG) te Hengelo op 2 mrt 1700
met Hendrick Reerinck, ged. te Hengelo op 22 apr 1677.
zij woonden na 1714 op het Graassenberg 
Hermsen Groot Onsteeinck, Hendrick (I996)
 
80 Bron: http://www.promera.nl/websiteonstein/onstein1frameset.htm?onstein1000028.htm#570:

Everdina Craassenberg, geb. te Hengelo in 1738, ovl. (ongeveer 79 jaar oud) te Hengelo op 11 jun 1817.
Vader:
Gerrit Hendrikzen Rerink, relatie.
Moeder:
Tonnisken Gerritsen Mennink, relatie (2) met Jacob Gerritsen Menkhorst. Uit deze relatie geen kinderen.
tr. (1) te Hengelo [GE] op 1 aug 1884 met
Hendrik Jan Onstein op Nijland, zn. van Derk Onstenk Klein op Nijland en Geertjen Kieskamp, geb. te Vorden [gl] op 7 sep 1760, NG, linnenwever, ovl. (72 jaar oud) te Hengelo op 27 okt 1832, tr. (1) met Hendrika Koster.
was weduwe van Jacob Menkhorst v Hengelo. Uit dit huwelijk geen kinderen.

tr. (2)
met Jacob Menkhorst, geb. te Hengelo [gl] 
Craassenberg, Everdina (I449)
 
81 Bron: http://www.wikiwand.com/nl/Dirk_Hagemeijer

Is als Engelandvaarder in dienst geweest bij RAF als waarnemer.

Dirk Marie Hagemeijer (Soerabaja, 20 mei 1912 - 19 februari 1999) was Engelandvaarder.

Dirk Hagemeijer bracht zijn jeugd door in Hilversum en Nijmegen. Hij deed eindexamen HBS-b. Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak, woonde hij in Den Haag en al gauw maakte hij met zijn broer Toon plannen om naar Engeland te gaan. Ze hadden al vaker op zee gezeild. Dirk kocht eind 1941 een runabout, een motorbootje van zes meter, voorzien van een 4-cilinder 22 pk Evinrude motor. Het bootje werd grijs geschilderd en kreeg de naam Flying Dutchman.

Nico Köhler en binnenschipper Pieter Smits zouden ook meegaan en Klaas Buisman, leerling-stuurman. Medio november vond overleg plaats in de groenteschuit van Pieter Smits, die bij zijn huis in De Lier lag. Ze wilden meteen die avond vertrekkenn. Die zondagochtend haalden ze Klaas Buisman op en voeren langs het eiland Rozenburg naar een stille kreek bij de Brielse Maas. Die avond wilden ze met eb geruisloos naar de zee drijven, maar toen het eb werd kwam er dichte mist opzetten en werd het plan afgeblazen. Ze gingen terug naar Vlaardingen.

Op donderdag 20 november gingen ze opnieuw met de groeteschuit naar de kreek. De wind kwam uit het oosten en er was lichte mist, zodat ze niet te zien zouden zijn vanaf de wal. Ze haalden de runabout uit het ruim en vertrokken. Tweemaal liepen ze vast op een zandbank en moesten ze het ijskoude water in om hem los te trekken, maar ongeveer 10 km verder waren ze op zee. Daar weigerde de motor, maar na een grondige beurt startte hij toch. Er bleek een boot in de buurt te zijn, die aangetrokken werd door het startgeluid. Met een lichtbundel werden ze gevonden. De motor hielp hen te ontsnappen. De wind draaide naar het zuidwesten en werd stormachtig. De motor had moeite vooruit te komen en begaf het na enkele uren. Ze dobberden rond, probeerden de aandacht te trekken van passerende Britse schepen en peddelden. Onder de kust van Cromer werden ze zondagochtend door torpedobootjager HMS Hambledon gevonden en naar Sheerness gebracht. Daarna werden ze voor verhoor naar de Patriotic School gebracht.

Later werden ze naar het buitenverblijf van koningin Wilhelmina in Maidenhead gebracht. Dirk Hagemeijer sloot zich aan bij de Prinses Irene Brigade en kreeg een opleiding bij de RAF op de Nr 31 Elementary Flying Training School (EFTS) in DeWinton, Alberta. Zijn broer Toon was arts en werkte eerst in het Nederlands Hospitaal. Nadat hij vervangen was kwam hij ook bij de Brigade. Nico Köhler kwam bij de Brigade en bleef daar tot het einde van de oorlog. Klaas Buisman en Pieter Smits gingen bij de koopvaardij.

Dirk Hagemeijer werd mededirecteur van handelshuis Hagemeijer. Later emigreerde hij naar Colorado, waar hij in 1999 [1] [2] stierf. 
Hagemeijer, Dirk Marie (I895)
 
82 Bron: https://www.genealogieonline.nl/stamboom-familie-jansen/I2189.php

Hij is gedoopt rond 1710 in Hengelo(Gld.).
Woonachtig: vanaf 1748 op Kraassenberg, Vordenseweg 274, Hengelo (Noordink). Ook Gietelink genaamd.

Hij is overleden op 6 juni 1797 in Hengelo(Gld.). 
Family F1558358079
 
83 Bron: https://www.genealogieonline.nl/stamboom-hendriksen-en-der-kinderen/I3383.php
Berentjen Onstein Ratstaeck, geb. te Hengelo [gl] op 23 dec 1674.
Vader:
Hendrick Hendricksen Groot Onsteeinck Ratstaeck, zn. van Hendrick Hermsen Groot Onsteeinck en Elisabeth Hack, tr. (1) met Elsken Nijhoff. Uit dit huwelijk een zoon, tr. (2) te Hengelo op 14 sep 1656, kerk.huw. (NG) te Hengelo op 14 sep 1656.

Moeder:
Anneken Henrix, dr. van Henrik te Winckels, geb. te Hengelo [gl].

kerk.huw. (resp. 25 en ongeveer 22 jaar oud) (NG) te Hengelo op 2 mrt 1700
met Hendrick Reerinck, ged. te Hengelo op 22 apr 1677.
zij woonden na 1714 op het Graassenberg 
Onstein Ratstaeck, Berentjen (I1668)
 
84 BS Teteringen, Overlijdensregister 1821 akte 002, GABD isis
Overlijden van Marijnis Kerremans dd 12-01-1821
In het jaar een duijsend agthondert een en twintig den dertienden januarij om negen ueren des voormiddags zijn voor ons Schout officier van den Civielen Staat der Gemeente van Teteringen district Breda, Provincie Noord Braband verschenen Boudewiijn Oomen oud zeven en vijftig jaar, en Nicolaas Jansen kleermaker oud dertig jaar beijde woonende te Teteringen en zijnde bueren de welke ons hebben verklaard dat op den twaalfden januarij agtienhondert een en twintig des morgens ontrend een ueuer in de stadsvesten der stad Breda is verdronken Marijnis Kerremans oud vijf en dertig jaar gebooren te Breda eb woonagtig te Teteringen, echtgenoor van Lucia van Aart hoveniers woonagtig te Teteringen zoon van Christiaan Kerremans overleden en van Cornelia Bastiaansen hovenierster woonagtig te Teteringen hebben de comparanten deze acte met ons na gedaane voorleesinge getekend.
Teteringen jaar maand dag en uer als boven
B: Oomen De Schout
N Janssen P van Ginneken 
Kerremans, Marinus (I1256)
 
85 Dagblad Scheepvaart, donderdag 20 mei 1909, in de rubriek “Telegrammen“:
Volgens een telegram uit Coquimbo (Chili) is het Nederlandse schip "Nederland" van Melbourne met tarwe naar het Kanaal aldaar binnen gelopen met ontzet dek en andere schade ten gevolge van ondervonden slecht weer. Kapitein Sparrius, de tweede stuurman en vijf man der equipage zijn overboord geslagen en verdronken. De schade aan de lading is nog niet bekend.

Hendrik Sparrius is over boord geslagen en verdronken in de Stille Oceaan ter hoogte van de Roaring Foarties, tussen Australië en Zuid Amerika. Hij voer op het volschip "Nederland".

Bij beschikking van de arrondissementsrechtbank te Leeuwarden van 10-02-1916 is uitgesproken dat ten aanzien van Hendrik Sparrius rechtsvermoeden van overlijden bestaat sedert 24-06-1909. 
Sparrius, Hendrik (I1915)
 
86 De akte van overlijden is opgemaakt in Dokkum op 25 juli 1836 naar aanleiding van een bericht van overlijden van de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Oegstgeest en Poelgeest. Jan Sjoerds Mook was van beroep militair, toen hij overleed. Mook, Jan Sjoerds (I1612)
 
87 De kunstschilder Ted Moorrees leefde o.a. in Zeist en Wageningen. Hij schilderde in een naieve stijl en overleed op 7 juli 2012.
Ted Moorrees was Food en Beverage Manager op de schepen van de HAL (Holland Amerika Lijn).
Het s.s. Statendam was een cruiseschip van de Holland-Amerika Lijn (HAL).
Hij was o.a. ook illustator van het boek "de kerk van Rozendaal".

 
Moorrees, Theodoor Roelof (I1645)
 
88 De overlijdensakte vermeldt een leeftijd van zeventien jaren! van der Weide, Jantje Berends (I2326)
 
89 Directeur ener naamloze vennootschap, Uitgever van boekwerken, Koopman, Kamerverhuurder, Muzikant Kerremans, Adrianus (I1242)
 
90 Doop : 03-07-1729 Everts, Bote (I712)
 
91 Doop : 12-05-1739 Boersma, Sierk Everts (I319)
 
92 Doop Sint Annaparochie : 24-08-1758 Bilstra, Dirk Allerts (I139)
 
93 Door Jan Roelofsen Koekoek, oud 50 jaar, visser, wonende te IJsselmuiden en Hendericus Wintjes, oud 44 jaar, roedendrager, wonende te Zwolle werd op 7 februari 1825 te Zwolle aangegeven dat op 6 februari 1825 om 11.00 uur het lijk van Jacob Korthoef was aangebracht.
Naar aanleiding van een extract uit de overlijdensregisters van Zwolle werd te IJsselmuiden op 3 maart 1825 een overlijdensakte opgemaakt. Akte nr.19.

Oorzaak: Door de overstroming omgekomen.

Het gehele gezin, bestaande uit Jacob Korthoef, zijn echtgenote Roelofjen Last en 6 kinderen zijn jammerlijk verdronken tijdens de stormvloed die van 3 februari 1825 tot 5 februari 1825 in grote delen van Europa en ook in het Zuiderzeegebied zorgde voor een groot aantal dijkdoorbraken en overstromingen. 
Korthoef, Jacob (I2633)
 
94 Engeltje is geboren in Leeuwarden omdat haar vader daar toen met zijn schip lag. Zijn domicilie was in Veenwouden. Steensma, Engeltje (I2954)
 
95 Froukje is overleden voor 1811 omdat zij niet genoemd is bij de familienaamaanneming door haar grootvader Wybe Jans Faber Faber, Froukje Pieters (I2980)
 
96 Geboortedatum en plaats ontleend aan de huwelijksakte Tilma, Gerlof Piers (I1997)
 
97 Geboortedatum en plaats zijn ontleend aan de huwelijksakte Alma, Tjitske Sakes (I15)
 
98 Geboortedatum volgens Rob : 24-10-1781 Krassenberg, Willem (I1359)
 
99 Geboorteregister 1899, archiefnummer 9, Gemeentebestuur van Leeuwarden 1811-1941, inventarisnummer 3448, aktenummer 731
Gemeente: Leeuwarden
Periode: 1899 
van der Goot, Tietje (I823)
 
100 Gedoopt op 25-03-1742 te Oostermee Aukes, Oeble (I32)
 

      «Prev 1 2 3 4 5 Next»