Notes


Matches 51 to 100 of 517

      «Prev 1 2 3 4 5 6 ... 11» Next»

 #   Notes   Linked to 
51 Beroep: in het jaar 1836 in Dienstmeid Te Nieuwehorne Koen, Vroukjen Siemens (I2580)
 
52 Beroep: in het jaar 1846 in Arbeider. Koen, Jelle Siemens (I2582)
 
53 Beroep: in het jaar 1850 in Dienstmeid Te Hoornsterzwaag Koen, Trijntje Siemens (I2583)
 
54 Beroep: in Schoenmaker In Leeuwarden Koen, Joannes Simons (I2572)
 
55 Beroep: Koemelker Hellinga, Pieter Johannes (I2958)
 
56 Beroep: koopman en landbouwer

In 1854 was Jan koopman in Kuikhorne, vermoedelijk het gedeelte dat onder Bergum behoorde 
de Jager, Jan Daniels (I2960)
 
57 Beroep: Landbouwer de Jager, Jan Ates (I2947)
 
58 Beroep: Landbouwer de Jager, Wybe Ates (I2953)
 
59 Beroep: Landbouwer Spleet, Geert Jans (I1920)
 
60 Beroep: Landbouwer van der Ploeg, Watze Willems (I2964)
 
61 Beroep: Landbouwer van der Veer, Klaas Geerts (I2978)
 
62 Beroep: Leerlooiersknecht Mook, Hans (I1599)
 
63 Beroep: Politiedienaar Mook, Jan (I1610)
 
64 Beroep: schipper en landbouwer

Zes kinderen uit dit gezin zijn doodgeboren. Eén kind is overleden binnen een jaar na de geboorte. Slechts één kind is volwassen geworden.
Op 11 augustus 1864 is dit gezin van Oudwoude verhuisd naar Niezijl 
Folkertsma, Gerbrandus Cornelis (I2970)
 
65 Beroep: Schipper en landbouwer van der Schans, Cornelis Johannes (I2950)
 
66 Beroep: Schoenmaker Mook, Jan Jacobs (I1611)
 
67 Beroep: Schoenmaker Mook, Renze Jans (I1628)
 
68 Beroep: Schoenmaker Mook, Siebren Jans (I1631)
 
69 Beroep: Timmerman Edema, Lambertus (I699)
 
70 Beroep: Timmerman Edema, Sjoerd (I701)
 
71 Beroep: Timmerman Pykstra, Louw Hendriks (I2959)
 
72 Beroep: Veerschipper en landbouwer de Jager, Daniel Ates (I2951)
 
73 Beroep: winkelier

Er zijn geen kinderen gedoopt. Het echtpaar is kinderloos gebleven.
Benjamin deed belijdenis te Leeuwarden op 5 maart 1802. Op 11 nov. 1822 verhuisde hij met attestatie naar Augustinusga. 
Stellingwerf, Benjamin Augustinus (I2972)
 
74 Beroep: winkelier en koopman de Jager, Rienk Ates (I2955)
 
75 beroep: Winkelier van Hagemeijer's Citymagazijn Hagemeijer, Adrianus Henricus (I880)
 
76 Beroep: Zeeman Sparrius, Hendrik (I1915)
 
77 Beroepen
09-06-1877 Huwelijk met Froukje Jans Faber: Boerenknecht
20-10-1878 Geboorteakte dochter Hendrikje : Winkelier
31-10-1885 Geboorteakte zoon Jan Wijbe : Winkelier
10-07-1888 Geboorteakte zoon Cornelis Jacobs: Winkelier
27-07-1911 Huwelijksakte zoon Evert : Gardenier
02-06-1915 Huwelijksakte zoon Jan Wybe : Voerman

============================================
Minuut-akten 1879

Notaris: Hermanus Alma
Kantoor: Ferwerd II

Bron: Notarieel archief
Soort registratie: Akte Notarieel archief
Datum: 21-10-1879
Soort akte: verhuring

Verhuurder
Amelia Gerardina de Schepper wonende te Leeuwarden

Diversen: douairiere jonkheer Tjaard Anne Marius Albert van Andringa de Kempenaar
Bedrag: opbrengst fl. 94
onroerend goed
Huurder
Reinder Jacobs Boersma wonende te Ferwerd
Huurder
Jacob Everts Boersma wonende te Blija
============================================
Minuut-akten 1881, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 101075, aktenummer 00014
Gemeente: Ferwerderadeel
Periode: 1881

Minuut-akten 1881

Notaris: Klaas Sipkes Heep
Kantoor: Marrum

Bron: Notarieel archief
Soort registratie: Akte Notarieel archief
Datum: 05-02-1881
Soort akte: koopakte

Verkoper
Thomas Gerks Slager wonende te Blija

Diversen:
Ligging vastgoed: Blija
de geregte helft in het snikschip "de Twee Gebroeders"
Koper
Jakob Everts Boersma wonende te Blija
========================================
Minuut-akten 1883

Notaris: Hermanus Alma
Kantoor: Ferwerd II

Bron: Notarieel archief
Soort registratie: Akte Notarieel archief
Datum: 27-03-1883
Soort akte: verhuring

Verhuurder
Ytske Jans Hogendijk wonende te Ferwerd

Diversen: weduwe van Sjoerd Hendriks de Walle
Ligging vastgoed: Blija
Bedrag: huursom fl. 94
een perceel
Huurder
Jacob Everts Boersma wonende te Blija
Huurder
Wybe Faber wonende te Blija
========================================
Minuut-akten 1904

Notaris: Lambert Willem van Kleffens
Kantoor: Veenwouden

Bron: Notarieel archief
Soort registratie: Akte Notarieel archief
Datum: 26-09-1903
Soort akte: boedelscheiding

Vermeld
Grietje Jans Faber wonende te Blija

Diversen:
Ligging vastgoed: Blija
Bedrag: waarde fl. 1082
roerende en onroerende zaken
Vermeld
Trijntje Jans Faber wonende te Blija
Vermeld
Klaas Jans Jonker wonende te Blija
Vermeld
Jacob Everts Boersma wonende te Blija
Huurder
Feike Jans Hellinga wonende te Blija
=========================================
Minuut-akten 1909, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 101104, aktenummer 00062
Gemeente: Ferwerderadeel
Periode: 1909

Minuut-akten 1909

Notaris: Klaas Sipkes Heep
Kantoor: Marrum

Bron: Notarieel archief
Soort registratie: Akte Notarieel archief
Datum: 03-11-1909
Soort akte: obligatie

Schuldenaar
Jacob Everts Boersma wonende te Blija

Diversen:
Bedrag: kapitaal fl. 3000
Schuldenaar
Evert Jacobs Boersma wonende te Heerenveen
Schuldenaar
Jan Wybe Jacobs Boersma wonende te Blija
Schuldenaar
Hendrikje Jacobs Boersma wonende te Blija
Schuldeiser
Sake Poelstra wonende te Hallum 
Boersma, Jacob Everts (I254)
 
78 Beroepen
Huwelijksakte : Voerman
Overlijdensakte: Gardenier 
Boersma, Jan Wybe (I270)
 
79 Beroepen:

in het jaar 1817 Boerenwerkster.Bron 2
in het jaar 1827 Boerin.Bron 2

Woonachtig: in het jaar 1822 Hasselterdijk 21, Hasselt, Overijssel, Nederland.Bron 3
Zij is overleden op 7 september 1859 in Genemuiden, Overijssel, Nederland, zij was toen 72 jaar oud.Bron 4

Het overlijden van Hilligje Brands werd aangegeven door Gerrit Moelard, oud 39 jaar, veehouder en Gerrit Lucaszoon van Rees, oud 30 jaar, arbeider, beiden wonende te Genemuiden.
Hilligje is overleden aan de Hasselerdijk nr. 134. 
Brands, Hilligjen Menso (I2474)
 
80 Beroepen:
in Winkelier Op Latere Leeftijd
in Arbeider. 
Koen, Pieter Siemens (I2560)
 
81 Beroepen:
op 12 mei 1787 in Opzigter Van De Scharsterbrug.
op 1 mei 1793 in Lands Cherger, Belastingcommies Met Inspectie Taak Bij Een Molen 
Coens, Sijmon Petrus Johannes Coen (I2481)
 
82 Beroepen:
op 2 mei 1879 klompenmaker
op 11 mei 1922 timmerman 
Last, Jakob (I2672)
 
83 Beroepen: Boerenknecht te Genemuiden
Veehouder te Grafhorst

Woonachtig: Kamperzeedijk no. 28, Genemuiden. 
Last, Jan (I2659)
 
84 Berteld verhuisde vlak na zijn geboorte van Wanneperveen naar de Koekoek inIjsselmuiden. Hij was Turfmaker van beroep. Lassche, Berteld Hermens (I2641)
 
85 Bertoep: Gemeenteveldwachter Sparrius, Marten Hendriks (I1917)
 
86 Bezocht in 1910 het Canisius College te Nijmegen Hagemeijer, Engelbertus Adrianus Antonius (I897)
 
87 Bij de akte van overlijden staat de aantekening:
"Door de overstroming omgekomen".

Die overstroming werd veroorzaakt door de stormvloed, die grote delen van Europa en ook het Zuiderzee gebied teisterde van 3 februari 1825 tot 5 februari 1825. Het gehele gezin, bestaande uit Jacob Korthoef, zijn echtgenote Roelofjen Last en 6 kinderen zijn jammerlijk verdronken tijdens die stormvloed. 
Last, Roelofjen (I2650)
 
88 Bij overlijden woont zij in Engwierum. Vermoedelijk was zij opgenomen in de psychiatrische inrichting in Franeker. de Bruin, Itske Popkes (I2966)
 
89 Bijzonderheden:
Bruidegom is weduwnaar van Johanna Aukes Bennema; bruid is weduwe van IJsbrand Rienks Ondersma en Fokke Harmens Boersma

Huwelijksregister 1887, archiefnummer 30-11, Burgerlijke Stand Ferwerderadeel - Tresoar, inventarisnummer 2030, aktenummer 12
Gemeente: Ferwerderadeel
Periode: 1887 
Family F1558357739
 
90 Bijzonderheden:
Bruidegom is weduwnaar van Trijntje Jans Kroeze; bruid is weduwe van Fokke Harmens Boersma

Huwelijksregister 1877, archiefnummer 30-11, Burgerlijke Stand Ferwerderadeel - Tresoar, inventarisnummer 2026, aktenummer 73
Gemeente: Ferwerderadeel
Periode: 1877 
Family F1558357741
 
91 Bijzonderheden:
Vader ondertekent met "Bilstra"; familienaam moeder ook vermeld als "Hayma"

Geboorteregister 1818, archiefnummer 30-23, Burgerlijke Stand Leeuwarderadeel - Tresoar, inventarisnummer 1005, pagina 2
Gemeente: Leeuwarderadeel
Periode: 1818 
Bilstra, Aldert Franses (I132)
 
92 Blija, Hogebeintum, Genum, Reitsum, Lichtaard, Jislum, Wanswerd; Ferwerd; Hallum; Marrum, (Wester)Nijkerk

Bron: Naamsaanneming 1811
Soort registratie: Inschrijving naamsaanneming 1811
Datum: 1811
Plaats: Hallum

Bijzonderheden:
Kind(eren):
Jietske 9, Pieter 6, Jan 2

Ingeschreven
Saake Pieters Porte wonende te Hallum 
Porte, Sake Pieters (I1749)
 
93 Bron http://www.genealogieonline.nl/stamboom-gerritsen-ten-brinke/I8584.php:
Persoonlijke gegevens Berentjen Berendjen (Berentjen \ Berendjen) Craassenberg Kraassenberg Vrouwelijk

Roepnaam Berentjen \ Berendjen.
Zij is geboren op 27 februari 1750 in Hengelo (Gld), Netherlands.
Gerrit Craessenbergh sijn dogter Berendjen. M: Tonnisken Gerritzen. T: parens en Mette Rerink
Zij is overleden. 
Craassenberg, Berentjen (I448)
 
94 Bron http://www.genealogieonline.nl/stamboom-gerritsen-ten-brinke/I8587.php:

Persoonlijke gegevens Hendrik Craassenberg Kraastenbarg Mannelijk

Hij is geboren op 8 december 1743.
Hij is overleden op 7 april 1827, hij was toen 83 jaar oud. 
Craassenberg, Henndrik (I452)
 
95 Bron http://www.genealogieonline.nl/stamboom-gerritsen-ten-brinke/I8684.php:
Persoonlijke gegevens Hendrik Berents Rerink Mannelijk

Hij is geboren op 22 april 1677.
Hij is overleden 1736, hij was toen 58 jaar oud. 
Reerink, Hendrick (I1789)
 
96 Bron http://www.genealogieonline.nl/stamboom-gerritsen-ten-brinke/I8695.php:
Persoonlijke gegevens Aeltien Berents Cremer Vrouwelijk

Zij is geboren rond 1640.
Zij is overleden na 1714, zij was toen 74 jaar oud.

Notities bij Aeltien Berents Cremer
505 Aeltien Berents Cremer, geboren omstreeks 1640 in Hengelo (Gld). Aeltien is overleden na 1714, minstens 74 jaar oud. Aeltien is weduwe van Willem Lucassen Rerink (±1635-±1673), met wie zij trouwde (1), ongeveer 21 jaar oud, op 17-03-1661 in Hengelo (Gld) [bron: DTB Hengelo (Gld) RBS 912]. 
Cremer, Aeltien Berents (I100)
 
97 Bron http://www.genealogieonline.nl/stamboom-gerritsen-ten-brinke/I8696.php: Lucassen, Willem (I1466)
 
98 Bron onderzoek Rob:
De stamboom van de familie Kraassenberg begint in Hengelo (G) in de buurtschap Noordink op het plaatsje Craetsenberg's hoff, gelegen tussen de boerderijen Reerink en Mennink. De bewoner is dan ene Jan (Mennink?)

Jan Mennink is waarschijnlijk omstreeks 1590 geboren te Hengelo. Dit kan worden afgeleid uit de leeftijd van zijn vermoedelijke zonen Lubbert en Berent.

Behalve pachter van Den Craesenberg, was hij waarschijnlijk ook marskramer. Dit kan ook worden afgeleid uit de namen van zijn vermoedelijke zonen Lubbert en Berent. Behalve het feit dat in doop- en trouwboeken achter de namen van Lubbert en Berent de toevoeging "Cremer" wordt vermeld, wordt bij de Lubbert de vermelding "Janssen" of "Jansen" toegevoegd, hetgeen er op duidt dat hij een zoon van ene Jan is geweest, waarschijnlijk Jan Mennink.

Tevens zijn Lubbert en Berent later erfgenaam van Den Craesenberg, want in 1656 is volgens het verpondingscohier Lubbert de Cremer en consorten eigenaar van deze boerderij.

Later, in 1714, vermaakt Berent's dochter Aeltjen de boerderij aan haar zoon Hendrik Rerink.

Lubbert en Berent zijn waarschijnlijk tussen 1615 en 1620 te Hengelo geboren, gezien de leeftijd van hun kinderen.

Bron http://www.genealogieonline.nl/stamboom-gerritsen-ten-brinke/I8710.php:

Notities bij Jan Mennink Cremer
2020 [misschien] Jan Mennink, geboren omstreeks 1590.
Notitie bij Jan: 1649 - Kraassenberg is eigendom van ene Aelbert Stuep. De pachter is Jan Mennink.
1656 - Volgens het verpondingskohier is Lubbert Jansen de eigenaar
1659-05-10 - hypotheekakte waarin door Lubbert Jansen, zijn vrouw en Jan Wijmelinck de helft van den Craesenberg als onderpand wordt gegeven [bron: ORA].
(Hieruit kan de conclusie worden getrokken dat er dus nog een helft bewoond is, hetgeen later ook zal blijken [bron: H. Kraassenberg en J. Looys])
Kinderen van Jan uit onbekende relatie:
I. [misschien] Lubbert Jansen Cremer, geboren omstreeks 1610. Lubbert is overleden omstreeks 1683 in Hengelo (Gld), ongeveer 73 jaar oud.
Notitie bij Lubbert: 1650 - lidmaat Hengelo ’Paesschen: Lubbert de Cremer op den Craessenborgh’
1650-05-26 - Wordt Kremer genoemd (doop zoon Jacob): ’Lubbert de Kremers kint in den Oortwijck is JACOB gedoopt. Getuijgen - Gerrit Valewinck, Hendersken Hagebeecks van Baak’
1656-07-13 - Woont op de Kraassenberg (doop dochter Toenisken): ’Lubbert op den Craessenburgs kint is gedoopt ende Toenisken genaemt. Getuijgen - Gerrit Valewinck, Berentien Meninck, Berent Valewinck’
1665-06-25 - Lubbert Kremer op den Craessenborgh sijn kint is gedoopt ....
1717-07-29 - Teunisken Lubbers (idem als Toenisken hierboven?) en haar man Luloff Janssen verkopen 2/5 parten van de Craessenborg aan Henric Lubberts en Geesken Gerrits [ORA Hengelo-Noordwijk inv. 645-foto 110]
Lubbert:
(1) trouwde, ongeveer 36 jaar oud, omstreeks 1646 met Derrisken Hendriks. Derrisken is overleden vóór 1658.
(2) trouwde, ongeveer 48 jaar oud, op 21-03-1658 in Hengelo [bron: DTB] met Berentjen Elberink.
Notitie bij het huwelijk van Lubbert en Berentjen: Trouwboek Hengelo: ’Lubbert Janssen, wedeman van zall. Derrisken Hennix van Hengel, ende Berent Elberincks, Berent Elberincks dochter van Geesteren. Den 21 marti’
Trouwboek Geesteren: ’28.02.1658 eodem - Lubbert Jansen, weduwenaer van zall. Derrick Hendricks uijt Hengeloe, met Berentjen Elberincks, dochter van Berent Elberinck uijt Heur. Ende den 14 martij tot Hengeloe inden h. houwelijcken staedt ingezegent ’
Berentjen is geboren in Geesteren (Heurne).
II. [misschien] Berent Jansen Cremer, geboren omstreeks 1613 in Hengelo (Gld) ? (zie 1010).

Door de afstammelingen van Lubbert en Berent wordt de boerderijnaam tevens als familienaam aangenomen. 
Mennink, Jan (I1519)
 
99 Bron Onderzoek Rob:
Willem en Aeltjen trouwen te Hengelo op 17 maart 1661. Zij gaan wonen op boerderij Rerinck. 
Family F1558358082
 
100 Bron website : http://www.promera.nl/websiteonstein/onstein1frameset.htm?onstein1000042.htm:
Hendrick Reerinck, ged. te Hengelo op 22 apr 1677.
kerk.huw. (resp. ongeveer 22 en 25 jaar oud) (NG) te Hengelo op 2 mrt 1700 met Berentjen Onstein Ratstaeck, dochter van Hendrick Hendricksen Groot Onsteeinck Ratstaeck en Anneken Henrix, geb. te Hengelo [gl] op 23 dec 1674.
Zij woonden na 1714 op het Graassenberg

Bron http://www.genealogieonline.nl/stamboom-gerritsen-ten-brinke/I8684.php:
Notities bij Hendrik Berents Rerink
http://members.home.nl/n.j.m.kwakman/Garritsen/Garritsen.htm
252 Hendrik Berents Rerink. Hij is gedoopt op 22-04-1677 in Hengelo (Gld) [bron: DTB Hengelo (Gld)].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: ’den 22 april 1677 - Heefft Berent bouwman op Rerinck als vader sijn kint HENDRICK selve aen den christelicken doop gepresentiert’
Hendrik is overleden na 1736, minstens 59 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: 1697 - Lidmaat Hengelo: Hendrik Rerink
1747-12-04 - Genoemd in Staet en inventaris na het overlijden van Geesken Daniëls, vrouw van Jan Jansen: (aan) Henri Craetsenborg wegens (...) beesten schuldig 26,00,00 [ORA LAZ Hengelo inv. 879, foto 209]. De vader van deze Jan Jansen is ene Jan Craassenbergh [Trb. Hengelo 1730-12-29] Henri kan dus ook van een andere Kraassenbergtak zijn. (Was er niet nog een boerderij Kraassenberg in Hengelo, in Varssel?]. Mogelijk woont hij in bij zoon Garrit.
Hij trouwde, 22 jaar oud, op 02-03-1700 in Hengelo (Gld) [bron: DTB] met de 25-jarige Berentjen Hendriks Onstenk.
Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Berentjen: ’d. 2 martij - Henrik Reerink, j.m. soon van Beerent Reerink, met Berentjen Onstenk, j.m. soon van Henrik Onstenk, beide uijt Hengelo.’ 
Reerink, Hendrick (I1789)
 

      «Prev 1 2 3 4 5 6 ... 11» Next»