Afstamming Boersma


Rob Krassenberg ging op zoek naar zijn afstamming en kwam terecht bij een aantal boerderijen in de Achterhoek tussen Vorden en Keijenborg
Rob Krassenberg

Rob start zijn onderzoek

Het onderzoek naar de stamboom van de familie Krassenberg is gestart door Rob en hij vond een aantal bijzondere documenten, waaruit valt af te leiden dat zijn familienaam  afkomstig is van de naam van een boerderij, die destijds gelegen was in de buurtschap Noordink van de gemeente Hengelo Gld.

Zijn verslag begint met ene Jan Mennink, die omstreeks 1590 geboren moet zijn in Hengelo Gld. Volgens een verpondingskohier uit 1649 is Jan Mennink pachter van een boerderij met de naam “Den Craesenberg”. Eigenaar van die boerderij is op dat moment ene Albert Stuep uit Arnhem.

Ongetwijfeld is Jan Mennink gehuwd geweest maar zijn echtgenote is tot nu toe onbekend gebleven. Wel ontdekt Rob twee zonen van Jan Mennink. Het zijn Lubbert en Berent. Beide zonen zijn geboren in Hengelo Gld. Lubbert omstreeks 1610 en Berent omstreeks 1613.

In de doop- en trouwboeken is de naam “Cremer” toegevoegd aan de namen van de twee zonen. Rob leidt daaruit af dat Jan Mennink behalve pachter van de boerderij “Den Craesenberg” ook marskramer is geweest. Aan de naam van Berent wordt ook nog de naam Jansen toegevoegd.

In deze stamboom is Berent daarom vermeld als Berent Jansen Cremer.

Wie waren eigenaar van Den Craesenberg ?

Uit het verpondingskohier van 1656 blijkt dat Lubbert de Cremer en consorten eigenaar zijn van de boerderij “Den Craesenberg”. Lubbert en Berent zijn dus op enig moment eigenaar geworden van de boerderij.

Berent Jansen Cremers trouwt met Heijle Henrics Wiemelink en uit dat huwelijk wordt in 1640 een dochter geboren. Zij krijgt de naam Aeltjen Berents.

Aeltjen Berents trouwt op 17 maart 1661 met Willem Lucassen, die een zoon is van Lucas Rerinck en die woonachtig was op de nabij gelegen boerderij met de naam “Rerinck”. Willem Lucassen overlijdt in 1673.

Na het overlijden van Willem Lucassen trouwt Aeltjen Berents in 1674 opnieuw, nu met Berent Reerink die een zoon is van Hendrik Hesselink en Fenne Forckink. Uit het huwelijk van Willem en Aeltjen worden drie zonen geboren. Zoon Jan is vermoedelijk vroeg overleden. Zoon Willem gaat als oudste zoon op de boerderij “Reerink” wonen en voor zoon Hendrick, die als Hendrick Reerink in de stamboom terug te vinden is, hebben Willem en Aeltjen een andere oplossing.

Blijkbaar zijn Willem Lucassen en Aeltjen Berents eigenaar geworden van de boerderij “Den Craessenberg” want op 26 april 1714 legateren zij het huis “den Kraetzenberg” aan hun zoon Henric. Dat staat te lezen in het Protocol van Contentieuze en Voluntaire Acten van het Richterambt Hengelo. Zie de afbeelding hieronder.

De akte van het Richterambt te Hengelo Gld

De scan van deze akte, die gedateerd is op 26 april 1714, is niet al te best. Met een beetje moeite valt dit ontcijferen:
“Berent Rerinck en Aeltjen Berents ( beide een beetje ziek, doch bij het volle verstand…) legateren om sonderlinge redenen en diensten die zij van haer soon Henric en huisvrouw Berentjen Onsteins hebben ondervonden, haer comparanten huis den Kraetzenberg, en de grond waarop dit huis gebouwd is, Noordink (met begrenzingen…)”

Zoon Hendrick Reerink en zijn echtgenote zijn gezamenlijk eigenaar geworden van de boerderij "Den Craesenberg". Uit het huwelijk van Hendrick Reerink wordt in 1704 zijn zoon Gerrit Hendrikz geboren, die later met de naam Gerrit Hendrikz Craassenberg door het leven zal gaan. De boerderij "Den Craesenberg" heeft gediend als naamgever voor Gerrit Hendrikz Craassenberg en voor al zijn nakomelingen. Die zullen allemaal de naam Craassenberg of een verbastering daarvan gebruiken. In 1787 verschijnt de naam Krassenberg. Rob stamt in rechte lijn af van Gerrit Hendrikz Craassenberg.

Waar lag erve "Den Craesenberg" ?

De boerderij was destijds gelegen in de buurtschap Noordink van de gemeente Hengelo Gld. Met verschillende benamingen is erve “Den Craesenberg” in oude documenten terug te vinden. Craetsenberg’s hoff, huis den Kraetzenberg en Den Craessenberg komt Rob tegen bij zijn speurtocht. Hij veronderstelt dat de boerderij lag tussen de boerderijen “Reerink” en “Mennink”. Die laatste twee zijn goed te vinden op de kadasterkaarten uit 1832 terwijl de boerderijen ook heden ten dage nog aanwezig zijn in de gemeente Hengelo Gld. Tussen de twee boerderijen ligt echter geen boerderij met de naam “Den Craessenberg” en die heeft daar vermoedelijk ook nooit gelegen. Op de kadasterkaart uit 1832 wordt in sectie B (Noordink) wel de naam “Krassenberg” aangetroffen.