Afstamming Boersma


Pake Anne Bilstra

Ontspanning op de hei

Op 28 februari 1920 overlijdt Fokje Dirks de Haan en pake Anne Bilstra blijft achter met 3 kinderen. Ruim een jaar later, op 9 mei 1921 komt Jantje Sjoerds Mook het gezin versterken. Zij is na een kort huwelijk, waaruit haar zoontje Jacob Boersma is geboren, weduwe geworden. Pakke Anne en Jantje Sjoerds Mook kunnen het samen goed vinden en op 12 juli 1923 wordt te Menaldumadeel het huwelijk tussen hen beiden voltrokken.  Op 2 maart 1925 wordt het gezin uitgebreid met de geboorte van een dochter,  Fokeltje Bilstra.

Pake Anne gaat op zoek naar andere huisvesting en vindt een mooie arbeiderswoning aan de Ingelumerdyk in Beetgumermolen, die hij op 5 oktober 1927 koopt. Op 1 november van dat jaar verhuist het gezin naar het nieuwe adres en daar zullen pake Anne en Jantje Sjoerds Mook met een kleine onderbreking tot aan hun dood blijven wonen.

Pake Anne is landarbeider en tijdens de crisis van de jaren dertig is het moeilijk om aan de kost te komen. Hij zoekt zijn heil in de heideontginning en hij verhuist op 22 maart 1929 met zijn gezin naar Marwijksoord in de provincie Drenthe. Marwijksoord ligt tussen Rolde en Grolloo en is ten behoeve van de heideontginning gesticht door de heer van Marwijk Kooy, die dus de naamgever is van Marwijksoord. Bovendien is hij de naamgever van de twee ontginningsboerderijen, die hij daar laat bouwen. Die krijgen de namen Marwijkshoeve en Kooyenburg.

In de korte tijd dat zij in Marwijksoord wonen verhuist het gezin drie keer. Vanuit Beetgumermolen vestigen zij zich zich op het adres Marwijksoord B213, daarna wordt er verhuisd naar Marwijksoord B39 om tenslotte te belanden op het adres Marwijksoord B40. Al op 20 mei 1931 vertrekt Pake Anne met zijn gezin weer naar de Inglumerdyk in Beetgumermolen. Ze zijn weer thuis.

Ondanks het harde werken in en op de hei is er ook tijd voor ontspanning en dat bewijst deze foto. Op zijn gemak staat pake Anne bij het paard en op de bok met de leidsels in de handen zit zijn (stief)zoon Jacob Boersma, die de fotograaf geen blik waardig keurt en zo’n 13 à 14 jaar oud zal zijn. Breed lachend in het rijtuig zit zijn dochter Froukje Bilstra. Van de anderen zijn de namen niet bekend.

De woning aan de Inglumerdyk

inglumerdyk-r-600x350

Hierboven zien we de woning, die Pake Anne op 5 oktober 1927 kocht en waarin hij en beppe Jantje tot aan hun dood woonden. Het was een dubbele woning, de linker woning werd bewoond door pake Anne en zijn gezin en de rechter woning verhuurde hij.

Beide foto’s hierboven laten een zijgevel van het huis zien. Achter de zijgevel van de woning op linker foto woonden pakke Anne en beppe Jantje en de woning, die te zien is op de rechter foto werd verhuurd.

Hier links zien we op het bankje pake Anne en beppe Jantje met hun jongste dochter. Het bankje is voor de heg op straat gezet. Het is zomer, de bomen voor het huis staan volop in het blad. Omstreeks 1933 zal de foto gemaakt zijn.