Genealogie Familie Boersma

Een historische ontdekkingstocht

Craetsenberg's hoff

Het onderzoek van Rob Krassenberg

Uit het onderzoek dat Rob Krassenberg instelde naar de herkomst van zijn familienaam bleek dat die naam ontleend moet zijn aan de naam van een boerderij, die omstreeks 1590 lag in de buurtschap Noordink van de gemeente Hengelo Gld. Die boerderij is met verschillende benamingen in oude documenten terug te vinden. Het zijn onder meer de namen Craetsenberg's hoff, huis den Kraetzenberg en Den Craessenberg, die Rob tijdens zijn speurtocht tegenkomt.

Rob veronderstelt dat de boerderij met de naam Craetsenberg's hoff lag tussen de boerderijen met de namen Reerink en Mennink. Die twee zijn goed te vinden op de kadasterkaarten uit 1832 en de benamingen van die boerderijen zijn ook heden ten dage nog steeds aanwezig in de gemeente Hengelo Gld. Tussen die twee ligt echter geen boerderij met de naam "Craetsenberg's hoff" en die heeft daar vermoedelijk ook nooit gelegen. Op de kadasterkaart uit 1832 zijn in sectie B (Noordink) die twee andere boerderijen wel te vinden.

Kadaster 1832

HisGis 1832


Bericht Beheerder

Beschikt u over aanvullende informatie of documentatie? Dan horen wij dat graag van u.