Genealogie Familie Boersma

Met Noordoost Friesland als bakermat

Zij vonden elkaar

Met paard en wagen op de hei. Pake Anne houdt het paard bij de teugels. Onder de hals van het paard is het torentje van Rolde te zien.

Verhuizing naar Drenthe

In het jaar 1929 worden de economische tijden er niet beter op. Pake Anne kan maar moeilijk aan de kost komen en hij zoekt zijn heil elders, hij gaat aan het werk in Drenthe. Tussen Rolde en Grolloo moeten de heidevelden ontgonnen worden. Die worden geschikt gemaakt voor de landbouw. Daar valt nog geld te verdienen.

Het gezin verhuist op 22 maart 1929 naar Rolde en komt te wonen in Marwijksoord. Dat ligt tussen Rolde en Grolloo. Daar liggen twee ontginningsboerderijen, die in 1910 door de heer Van Marwijk Kooy gebouwd zijn. Daar gaat Pake Anne met zijn gezin wonen. Eerst op het adres Marwijksoord B213, daarna op het adres Marwijksoord B39 en tenslotte nog op het adres Marwijksoord B40. Dat zijn behoorlijk wat verhuizingen geweest in korte tijd. Want twee jaar later, op 20 mei 1931 verhuizen ze al weer terug naar Beetgumermolen.

Bitgummole Ingelumerdyk 7

Ingelumerdyk 7 is de woning links. De beukenheg op de voorgrond laat nog net een deel van de zijgevel en het dak van de woning zien. Het was een dubbel woonhuis, een twee onder één kap woning. De foto dateert uit 1943.

Dit is de andere woning van het dubbele woonhuis. Pakke Anne had het verhuurd aan IJtze de Bruin. Deze foto is gemaakt in 1936.

Pake Anne was eigenaar van de woning Ingelumerdyk 7 te Beetgumermolen. Niet bekend is wanneer hij dit dubbele woonhuis kocht. Toen Pake Anne en Beppe Jantje de Drentse heidevelden verlieten en terugkeerden in Beetgumermolen kwamen zij blijkens de inschrijving in het bevolkingsregister van Menaldumadeel te wonen op het adres Beetgum 251. Naderhand werd het huisnummer van de woning gewijzigd in Beetgum 285. Dat was op 1 december 1939. Bij raadsbesluit van 1 januari 1963 werd het adres gewijzigd in Ingelumerdyk 7 te Beetgumermolen. De naastgelegen woning kreeg het adres Ingelumerdyk 9.

Dit zijn ze dan, Pake Anne, Beppe Jantje met tussen hen in dochter Foke. Het bankje waarop ze zitten is voor het huis op de weg geplaatst. Tevreden blikken zij naar de fotograaf. Ze zullen niet weer verhuizen.