• Voornaam:   
  • Familienaam:   

Genealogisch en Historisch Overzicht

De Stamboom van de familie Boersma

Craetsenberg's hoff

Rob Krassenberg

Het onderzoek van Rob Krassenberg

Protocol van Contentieuze en Voluntaire Acten

Akte Deel 01

Akte Deel 02

Huis den Kraetzenberg

Waar lag Huis den Kraetzenberg, dat in 1714 in handen kwam van Hendrick Reerink en zijn vrouw. Die boerderij is met verschillende benamingen in oude documenten terug te vinden. Het zijn onder meer de namen Craetsenberg's hoff, huis den Kraetzenberg en Den Craessenberg, die Rob tijdens zijn speurtocht tegenkomt.

Rob veronderstelt dat de boerderij met de naam Craetsenberg's hoff lag tussen de boerderijen met de namen Reerink en Mennink. Die twee zijn goed te vinden op de kadasterkaarten uit 1832 en de benamingen van die boerderijen zijn ook heden ten dage nog steeds aanwezig in de gemeente Hengelo Gld. Tussen die twee ligt echter geen boerderij met de naam "Craetsenberg's hoff" en die heeft daar vermoedelijk ook nooit gelegen. Op de kadasterkaart uit 1832 staan in sectie B (Noordink) wel die twee andere boerderijen.

Kadaster 1832

HisGis 1832