• Voornaam:   
  • Familienaam:   

Genealogisch en Historisch Overzicht

De Stamboom van de familie Boersma

De route naar villa De Palm

Henricus Engelbertus Maria Hagemeijer

Een succesvol zakenman

Hij moet als zakenman wel succesvol geweest zijn. Op 1 juli 1883 ziet hij het levenslicht in Rotterdam. Een dag later doet zijn vader aangifte van zijn geboorte. De vader is Joannes Antonius Hagemeijer, die aan de Hoogstraat 310 in Rotterdam woont en aldaar een winkel bezit in galanterieën en die verklaart aan het kind de voornamen Henricus Engelbertus Maria te willen geven.

Vader weet van zijn winkelnering, die in Rotterdam bekend staat als Hagemeijer's City Magazijn, een goedlopend bedrijf te maken. In 1887 wordt de winkel uitgebreid met het pand Hoogstraat 312 en op zaterdagavond, 4 juni 1887 wordt het geheel nieuw ingerichte magazijn geopend. Daar blijft het niet bij. City Magazijn slaat zijn vleugels uit naar Amsterdam. Op 8 november 1990 wordt aldaar aan de Kalverstraat 140 een tweede magazijn geopend. De kleine Henricus Engelbertus Maria Hagemeijer is dan 7 jaar.

De tijd schrijdt voort en op 30 november 1911 verschijnt in de Nieuwe Courant een advertentie die geplaatst is door J.A. Hagemeijer, koopman, wonende te 's-Gravenhage. Het is de vader van Henri, die aankondigt dat hij zijn zaak in Galanterieën, Lederwaren en Byouterieën te Amsterdam aan de Kalverstraat 140 met ingang van 1 oktober 1911 heeft overgedragen aan zijn zoon H.E.M. Hagemeijer, die de zaak voor eigen rekening op dezelfde voet zal voortzetten onder de firma: "City Magazijn Henri Hagemeijer".

Henri Hagemeijer trouwt op 20 januari 1916 in Rotterdam met Martha Maria Kerremans. Zij krijgen 3 kinderen, die allemaal in Amsterdam geboren worden. Het gezin woont op het adres De Lairessestraat 62 in Amsterdam. Op 5 oktober 1921 verhuizen zij naar Baarn.

Henri Hagemeijer sticht een klein imperium van bloeiende magazijnen. Naast Rotterdam en Amsterdam krijgen ook Den Haag, Utrecht, Arnhem en Nijmegen een City Magazijn van Hagemeijer. Hij raakt in goede doen en kan zich wat veroorloven.

Dat blijkt wanneer hij in 1926 opdracht geeft voor de bouw van een imposante villa op een fraai gelegen landgoed in Aerdenhout. De villa krijgt de naam "De Palm" en het staat aan de Boekenroodeweg 85 in Aerdenhout. Heden ten dage behoort het tot de tien van de duurste huizen in Nederland.

Martha Maria Kerremans

De Palm

Het is 25 juli 1928 en er wordt feest gevierd in de Palm. Een groot aantal genodigden heeft zich verzameld op het bordes aan de achterzijde van de villa rond het 12½ jarig bruidspaar. Het zijn Henri Hagemeijer en Martha Kerremans, die elkaar huwden op 20 januari 1916 in Rotterdam.

De fotograaf heeft zijn best gedaan en verdient een compliment voor de fraaie en scherpe foto, die hij in het duister van de verzamelde familie wist te maken.

De vraag kan gesteld worden of dit feest wel op 25 juli 1928 gevierd is. De dag waarop deze datum viel is een woensdag en het ligt niet zo voor de hand om 's avonds op een doordeweekse dag al die mensen bij elkaar te brengen voor een toast op het bruidspaar. Waarschijnlijker is het dat dit feest gevierd werd in een weekend, hetzij voorafgaand aan 25 juli 1928 hetzij daarna.

Vervolgens kan de vraag gesteld worden wie al die mensen waren. Wie kent hun namen nog? Slechts een klein aantal zijn inmiddels herkend. Hieronder staat een tekening met daarop de personen die op de onderste drie rijen staan of zitten. Zij bevinden zich voor het bordes op het gras of op het grind. Onder die tekening staan de gegevens van de herkende personen.

Wie is wie ?

Nummer

Beeld

Wie is het

2.

Dit is Frans Hagemeijer, voluit is het Johannes Henricus Josephus Hagemeijer. Hij is een zoon van Henricus Engelbertus Maria Hagemeijer en Martha Maria Kerremans, het 12½ jarig bruidspaar. Op de foto is hij elf jaar.

8.

Dit is Jos Hagemeijer, voluit is het Josephine Wilhelmina Maria Hagemeijer. Zij is een dochter van Henricus Engelbertus Maria Hagemeijer en Martha Maria Kerremans, het 12½ jarig bruidspaar. Op de foto is zij 8 jaar.

9.

Dit is Frans Hagemeijer, voluit is het Henricus Josephus Maria Hagemeijer. Hij is een zoon van Henricus Engelbertus Maria Hagemeijer en Martha Maria Kerremans, het 12½ jarig bruidspaar. Op de foto is hij negen jaar.

10.

Dit is Martha Kerremans, voluit is het Martha Maria Kerremans. Zij is gehuwd met Henricus Engelbertus Maria Hagemeijer en zij viert haar 12½ jarig huwelijk. Op de foto is zij negenendertig jaar.

11.

Dit is Henri Hagemeijer, de bouwheer van de Palm en eigenaar van de City Magazijnen. Voluit heet hij Henricus Engelbertus Maria Hagemeijer. Hij is gehuwd met Martha Maria Kerremans en hij viert zijn 12½ jarig huwelijk. Op de foto is hij vijfenveertig jaar.

21.

Dit is Arendina Kerremans. Voluit heet zij Arendina Hendrika Kerremans. Zij is een zuster van Martha Maria Kerremans, die haar 12½ jarig huwelijk viert. Op de foto is zij eenenveertig jaar.

In Utrecht beheerde zij het Hagemeijer's City Magazijn.

23.

Dit is Annie Kerremans. Voluit heet zij Johanna Maria Egberdina Kerremans. Zij is een zuster van Martha Maria Kerremans, die haar 12½ jarig huwelijk viert. Op de foto is zij vierenveertig jaar.

24.

Dit is Loes Kerremans. Voluit heet zij Lucia Anna Gertruda Kerremans. Zij is een zuster van Martha Maria Kerremans, die haar 12½ jarig huwelijk viert. Op de foto is zij vierenveertig jaar.

25.

Dit is Riek Kerremans. Voluit heet zij Hendrika Susanna Kerremans. Zij is een zuster van Martha Maria Kerremans, die haar 12½ jarig huwelijk viert. Op de foto is zij tweeënveertig jaar.