• Voornaam:   
 • Familienaam:   

Genealogisch en Historisch Overzicht

De Stamboom van de familie Boersma

De Template Manager

De Template Manager is een mod met interessante opties. Zo kan bijvoorbeeld de configuratie van een template aangepast worden en kan een eigen template aangemaakt worden door een bestaand template te dupliceren.

Na de installatie nestelt de mod zich in het configuratiescherm van de template settings van TNG en dat ziet er zo uit. Settings

Het met rood omlijnde gebied is door de installatie van de Template Manager toegevoegd aan het configuratiescherm van de template settings.

De installatie van de Template Manager

Download de Template Manager vanaf deze site.
Na het inloggen kan de mod gedownload worden. Pak het zip bestand uit naar de map 'mods' van TNG en voer vervolgens de installatie uit met de Mod Manager van TNG.
Een drietal settings van de Template Manager kunnen aangepast worden door naar de opties te gaan. Voorlopig laten we die ongewijzigd.

Wat doet de Template Manager

In de database van TNG is een tabel aanwezig met de naam 'tng_templates'. In die tabel zijn de settings opgeslagen van alle templates van TNG. De SQL Query, die we hieronder op de tabel hebben losgelaten, levert het volgende resultaat op:
Settings
De SQL Query heeft de regels met de settings van template 19 opgehaald. De eerste regels van die selectie zien we hierboven.

Met de Template Manager kunnen de volgende acties op de tabel 'tng_templates' uitgevoerd worden:
1. Het exporteren van template settings naar een bestand.
2. Het importeren van template settings vanuit een bestand.
3. Het wissen van template settings in de database.


Een overzicht van de verschillende acties.

Actie

Resultaat

Settings

Template settings opslaan in een bestand

Met deze actie worden de settings van een template opgeslagen in een bestand. Dit is een handige actie omdat we met een tekstverwerker de gegevens van dat bestand kunnen bewerken. Met de Template Manager kunnen de bewerkte gegevens daarna ook weer teruggeplaatst worden in de database.

Hieronder laten we zien hoe de export van de settings van template 19 in zijn werk gaat. We openen in het administratiedeel van TNG het scherm met de settings van template 19. Vervolgens selecteren we bij 'Templates Installed' het template 19 en daarna klikken we op 'Save'.
Export template 19
Hieronder, de Template Manager heeft de export uitgevoerd. Het bestand is opgeslagen in de installatie van TNG.
Export template 19

Het bestand met de settings van template 19 is opgeslagen in de installatie van TNG. Daar kunnen we niet zoveel mee. Het is toch wel handig om de naam van het bestand te weten en de plek, waar het is opgeslagen. De afbeelding hieronder maakt een einde aan de onduidelijke berichtgeving van de Template Manager. De Template Manager blijkt het bestand '_templateconfig.php' aangemaakt te hebben in de root van van de folder 'template19' en dat is een logische plek. Export template 19
Wanneer we het bestand '_templateconfig.php' openen met een tekstverwerker, dan krijgen we het volgende te zien. Het zijn de eerste regels van dit bestand.

$tmp['19_maintitle'] = "Your Genealogy Site";
$tmp['19_headsubtitle'] = "Our Family's Journey Through Time";
$tmp['19_headimg'] = "img/logo.png";
$tmp['19_mainimage-1'] = "img/mainimage1.jpg";
$tmp['19_headline-1'] = "Share your ancestor's story";
$tmp['19_subhead-1'] = "Researchers live for stories and facts";
$tmp['19_mainimage-2'] = "img/mainimage2.jpg";
$tmp['19_headline-2'] = "Find people you never knew";
$tmp['19_subhead-2'] = "Enjoy our pictures and if you have pictures, please share them with us";

BELANGRIJK.
Het volgende dienen we te weten:

 1. De exportdata wordt door de Template Manager vastgelegd in het bestand ‘_templateconfig.php’
   
 2. Het bestand wordt geplaatst in de map van het geselecteerde template. (In ons voorbeeld is dat dus de map ‘..\templates\template19’).
   
 3. De selectie kan vanuit een willekeurige template worden gestart. Wordt bijvoorbeeld vanuit het configuratiescherm van template 15 een selectie gestart voor het beveiligen van de settings van template 20 dan zal de templatemanager het bestand ‘_templateconfig.php’ aanmaken in de map ‘..\templates\template20’.
   
 4. Tijdens de selectie van een ‘Template Installed’ laat de Template Manager alle templates zien, die zijn opgeslagen in de tabel ‘tng_templates’ van de database van TNG. Dan krijgen we ook ons onbekende templates te zien, waarvan de nummering begint bij template 200.
Settings

Het wissen van data (Wipe)

Deze opdracht wist alle data van een template uit de tabel tng_remplates en dat is onherroepelijk. Hier geldt de waarschuwing: “Weet wat je doet.”

Settings

Het wissen van data (Unload)

Nadat eerst de data van het template beveiligd is in het bestand ‘_templateconfig.php’ wordt alle data van het template uit de tabel tng_templates van de database verwijderd. Deze opdracht is daardoor minder riskant dan de vorige.

Settings

De export van data (Save All)

Voor het uitvoeren van deze actie hoeft geen template geselecteerd te worden. Het klikken op ‘Save All’ is voldoende om de actie uit te voeren. De settings van alle aanwezige templates worden ontladen en dat resulteert in even zoveel bestanden met de naam ‘_templateconfig.php’, die in even zoveel root folders van de templates aangemaakt worden.

Settings

De import van data (load)

Tijdens de selectie van een ‘Template Available’ zal de Template Manager alle templates tonen met in de templatemap het bestand ‘_templateconfig.php’. De regels uit het bestand van het geselecteerde template zullen geladen worden in de tabel tng_templates van de database van TNG.

Het opnieuw laden van een template waarvan de data al aanwezig is in de tabel tng_templates lijkt geen gevolgen te hebben. Na zo’n actie zijn de tabelregels in ieder geval niet dubbel aanwezig in de tabel tng_templates van de database.

Settings

De import van data (Load All)

De settings van alle templates met in de templatemap het bestand ‘_templateconfig.php’ zullen geladen worden in de tabel tng_templates van de database.

Een praktische toepassing

Als voorbeeld van een praktische toepassing laten we hieronder zien hoe template 50 aangemaakt wordt op basis van template 19.

1. We openen het configuratiescherm van template 19 en we maken met de Template Manager een export aan van de settings van template 19.
Settings
We selecteren template 19 en we klikken op ‘Save’.
Settings
De settings van template 19 zijn met succes beveiligd in het bestand ‘_templateconfig.php’, dat door de Template Manager is aangemaakt in de map ‘..\templates\template19’.
 
2. Nu maken we de map ..\templates\template50 aan en we kopieren alle mappen en bestanden vanuit de map ‘template19’ naar de map ‘template50’. Dat is dus inclusief de map ‘_templateconfig.php’.
 
3. In de map template 50 vervangen we in het bestand ‘_templateconfig.php’ in alle regels de waarde ‘19_’ door ‘50_’. Daarna wordt het bestand beveiligd.

MAAR LET OP : Deze operatie moet ook uitgevoerd worden op de bestanden ‘footer.php’, ‘index.php’ en ‘topmenu.php’.
 
4. Vervolgens moet de tabel tng_templates van de database van TNG geladen worden met de data van template 50. Dat laten we door de Template Manager uitvoeren.

In het configuratiescherm van template 19 selecteren we bij ‘Templates Available:’ het template50 en we klikken op ‘Load’.
Settings
Het kan zijn dat template 50 nog niet getoond wordt bij ‘Templates Available’. In dat geval moet eerst de chache van de browser leeg gemaakt worden. Firefox heeft daar een handige extensie voor.
 
5. Vervolgens: In het configuratiescherm van template 19 selecteren we template 50 als ons nieuwe template.
Settings
6. Vanaf dit moment zal de TNG applicatie draaien met template 50. We controleren de goede werking. Template 19 is nog steeds beschikbaar en mocht het nodig zijn dan kunnen we daar altijd nog weer op terugvallen.
 

Overweging

De optie om een template te dupliceren naar een nieuw template is een interessante. Dat geldt vooral wanneer eigen aanpassingen zijn doorgevoerd in de template settings en/of in de mappen en bestanden van het template.

Het enorme voordeel is dan dat een upgrade van TNG de template aanpassingen niet zal overschrijven.

Nog een praktische toepassing

Op de startpagina van template 19 draait in de header een slideshow met 3 verschillende afbeeldingen die via een ‘fade effect’ in elkaar overgaan. Zou het mogelijk zijn om daar 2 extra afbeeldingen aan toe te voegen zodat het totaal aantal afbeeldingen dat dan in de slideshow draait op 5 komt.

In de afbeelding hieronder zijn een deel van de settings van template 19 afgebeeld.
Settings
Het bestand ‘_templateconfig.php’ heeft de Template Manager al voor ons aangemaakt in de root van template19 en in dat bestand kunnen we wijzigingen aanbrengen. De met geel gemarkeerde regels hebben we toegevoegd.

$tmp['t19_maintitle'] = "Your Genealogy Site";
$tmp['t19_headsubtitle'] = "Our Family's Journey Through Time";
$tmp['t19_headimg'] = "img/logo.png";
$tmp['t19_mainimage-1'] = "img/mainimage1.jpg";
$tmp['t19_headline-1'] = "Share your ancestor's story";
$tmp['t19_subhead-1'] = "Researchers live for stories and facts";
$tmp['t19_mainimage-2'] = "img/mainimage2.jpg";
$tmp['t19_headline-2'] = "Find people you never knew";
$tmp['t19_subhead-2'] = "Enjoy our pictures and if you have pictures, please share them with us";
$tmp['t19_mainimage-3'] = "img/mainimage3.jpg";
$tmp['t19_headline-3'] = "Searching for clues";
$tmp['t19_subhead-3'] = "We hope you find your ancestors here!";

$tmp['t19_mainimage-4'] = "img/mainimage4.jpg";
$tmp['t19_headline-4'] = "mainimage4 is aan het template toegevoegd";
$tmp['t19_subhead-4'] = "mainimage4 is geplaatst in de img map van template19";
$tmp['t19_mainimage-5'] = "img/mainimage5.jpg";
$tmp['t19_headline-5'] = "mainimage5 is aan het template toegevoegd";
$tmp['t19_subhead-5'] = "mainimage5 is geplaatst in de img map van template19";

$tmp['t19_featuretitle1'] = "The Chosen";

Met de opdracht 'Load' heeft de Template Manager de inhoud van het door ons gewijzigde bestand '_templateconfig.php' geladen in de tabel tng_templates van de database. De settings van template 19 zijn gewijzigd. Zie de afbeelding hieronder.
Settings
Het toegevoegde gebied is met rood omlijnd.

De template settings zijn weliswaar aangepast maar de slideshow draait nog steeds met 3 afbeeldingen. Dat wordt als volgt opgelost.
 

1. De afbeeldingen ‘mainimgage4’ en ‘mainimage5’ moeten toegevoegd worden aan de map ‘img’ van template19.
 
2. Het bestand ‘index.php’ van template19 moet aangepast worden door er twee extra regels aan toe te voegen. Die zorgen ervoor dat de 2 nieuwe afbeeldingen mee gaan draaien in de slideshow.
Settings
De met geel gemarkeerde regels zijn toegevoegd.